PASOWANIE NA UCZNIA

Dziś w czwartek 28 października br. odbyła się wilka uroczystość w naszej szkole: dzieci z klasy pierwszej zostały pasowane na ucznia. Całą uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy pierwszej, Pani Aneta Lompart, którą wsparły Pani Agata Nicpońska, Pani Marta Słaby, Pani Marta Kowalczyk i dzieci z zerówki oraz z klasy drugiej, trzeciej, czwartej, szóstej i ósmej. Prawie całą szkołą wzięła udział w przygotowaniu tego wydarzenia. Rozpoczęło się ono częścią artystyczną, w której wystąpiły dzieci z klasy pierwszej i drugiej, a swoim śpiewem ubogaciła tę część Lena Drożdż oraz Weronika Górska wraz z Martyną Lompart i Ania Nikołajczuk wraz z Łucją Wróblewską. Następnie wprowadzono sztandar szkoły i uroczyście odśpiewano hymn państwowy i naszej szkoły. Potem uczniowie złożyli ślubowanie i wtedy… Pani Dyrektor Grażyna Smaga pasował dzieci na uczniów. Następnie dzieci złożyły podpis – odcisk palca pod ślubowaniem. Potem były już tylko prezenty i życzenia. Po przemówieniu Pani Dyrektor wystąpiła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Weronika Górka, która złożyła dzieciom życzenia oraz przekazała dzieciom skarbonki, dzięki którym nauczą się mądrze wydawać pieniądze, dużo oszczędzać i dzielić się z potrzebującymi. Skarbonki otrzymały dzieci z klasy pierwszej i drugiej, ponieważ biorą udział w kursie edukacji finansowej CROWN. Następnie prezenty przekazała od Rady Rodziców Pani Agnieszka Tokarczyk. Potem były prezenty od zerówki, od klasy drugiej i trzeciej. Na samym końcu był poczęstunek: kawa, herbata, ciastka. I tutaj należą się rodzicom klasy pierwszej szczególne podziękowania, za ich obecność, wspieranie swoich dzieci, współpracę ze szkołą i życzliwość dla naszej szkoły. TUTAJ są zdjęcia, a poniżej piosenki.