Godziny Pracy Biblioteki

Rok szkolny

2022/2023

Poniedziałek

Wtorek

 Środa 

 Czwartek

Piątek

mgr

Mirosława Wąchała

12.00-14.00  9.00-11.00  11.45- 14.15  13.00-13.30

mgr 

Anna Maśko

11.00-12.30  9.10- 10.40