Godziny Pracy Biblioteki

Rok szkolny

2021/2022

Poniedziałek

Wtorek

 Środa 

 Czwartek

Piątek

mgr

Grażyna Smaga

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

mgr 

Anna Maśko

9.15-12.45

12.20 – 12.50