Rada Rodziców

We wrześniu 2021 r. na zebraniu rodziców została wybrana nowa Rada Rodziców. Dziękujemy poprzedniej Radzie Rodziców za wspaniałą współpracę i liczymy na dalszą pomoc i wsparcie naszych działań.

Przewodnicząca: Małgorzata Drożdż

Zastępca przewodniczącej: Agnieszka Tokarczyk

Skarbnik: Natalia Bielak

TRÓJKI KLASOWE:

Klasa 0

 • Gil Sylwia

 • Białogrzywa Krystyna

 • Bieryt Agata

Klasa I

 • Bodziony Danuta

 • Konstanty Paulina

 • Tokarczyk Anna

Klasa II

 • Pych Małgorzata

 • Bober Anna

 • Nikołajczuk Anna

Klasa III

 • Korona Katarzyna

 • Paluch Kamila

 • Pustułka Monika

Klasa IV

 • Bielak Natalia

 • Bielak Magdalena

 • Furtak Elżbieta

Klasa V

 • Pietrzyk Maria

 • Lompart Agnieszka

 • Wysoczańska Jolanta

Klasa VI

 • Żal Dominika

 • Florek Zofia

 • Korona Urszula

Klasa VII

 • Drożdż  Małgorzata

 • Wróblewski Sławomir

 • Tokarczyk Agnieszka

Klasa VIII

 • Jurek Ewa

 • Kurzeja Urszula

 • Wysoczańska Jolanta

Rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły, m.in.:

 • współorganizują imprezy i uroczystości szkolne,
 • angażują się w organizację wycieczek i wyjść pozaszkolnych,
 • dokładają wszelkich starań w estetyczny wygląd szkoły.

Składka na Radę Rodziców wynosi od każdej rodziny: 30 zł!

Kwotę można wpłacać do skarbnika lub na konto bankowe nr 10 8816 0001 3001 0005 8476 0001

Serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich za przekazanie 1000 zł na rzecz Rady Rodziców.