SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024:

 

Przewodnicząca: Julia Pasiut z klasy 5

Zastępca Przewodniczącej: Julia Górska z klasy 5

Skarbnik: Anna Nikołajczuk z  klasy 4

Członkowie: Martyna Lompart i Weronika Górska z klasy 6

 

Opiekunowie samorządu: mgr Monika Wojtaszek oraz mgr Beata Nowak

 

 

DOKUMENTY SU:

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO