SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W poniedziałek i wtorek 17 i 18 października 2022 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które przyniosły następujące wyniki:

Przewodnicząca SU Weronika Górska z klasy 5,

Zastępca Przewodniczącej SU Jakub Stachoń z klasy 8,

Sekretarz Julia Pasiut z klasy 4,

Skarbnik Martyna Lompart (z powołania Opiekuna SU).

DOKUMENTY SU:

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO