Hymn szkoły

HYMN SZKOŁY

O Matko Kingo, perło droga

Ty Prowadzisz nas zawsze do Boga

I królujesz nam w swej świątyni

Już od stuleci cuda czynisz.

Do twego grodu spieszymy wraz

Serca gorące składamy w dani

Patronko święta ochraniaj nas

O nasza Kingo Sądecka Pani.

Niech życia twego święte wzory

Uczą miłości, uczą pokory

Weź w swoją pieczę wiek nasz młody

Wiary, ufności przyjm dowody.

Opiekę roztocz nad młodzieżą

I tak jak kiedyś broń od wszego zła

Bądź dla niej Matką i Patronką

Niech wzrasta skromna i czyta jak łza.

 

Słowa: Beata Gumulak, Muzyka: Piotr Korwin