Wizja i misja szkoły

Wizja i misja szkoły

  • Podstawowym celem naszej pracy jest zapewnienie uczniom najwyższej jakości usług edukacyjnych,
  • Kształcimy i wychowujemy uczniów w ścisłej współpracy z rodziną w oparciu o uznawane i przyjęte wartości,
  • Stosowane przez nas metody i programy nauczania gwarantują przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym,
  • Życzliwość, otwartość, indywidualne podejście, troska o bezpieczeństwo uczniów – zapewniają przyjazną atmosferę,
  • Wyróżnia nas profesjonalizm w działaniu, wysoka jakość pracy, kreatywność.

Wzmocnieniem naszej misji są słowa Papieża Jana Pawła II wypowiedziane na starosądeckich błoniach podczas uroczystości kanonizacyjnej patronki naszej szkoły: „Święci żyją świętymi i pragną świętości”, które wdrażane są poprzez rzetelne zdobywanie wiedzy i szczerą dbałość o chrześcijańskie wychowanie.