Rok szkolny 2019/20

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Rekolekcje szkolne listopad 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie – WAKACJE 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.