Usprawiedliwianie nieobecności ucznia

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA

  1. Usprawiedliwić nieobecność ucznia może Rodzic lub prawny opiekun dziecka,
  2. Rodzic może usprawiedliwić do siedmiu dni nieobecności dziecka, powyżej tego terminu potrzebne jest zwolnienie lekarskie,
  3. Wymaga się, aby usprawiedliwienie było w formie pisemnej, na druku szkolnym, który do pobrania jest u wychowawców klas,
  4. Usprawiedliwienie trzeba niezwłocznie po powrocie dziecka przynieść do szkoły i przekazać je wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności innemu nauczycielowi,
  5. Tutaj możesz pobrać SZABLON usprawiedliwienia ucznia.