Grono pedagogiczne

Dyrektor – mgr Grażyna Smaga

Język polski – mgr Beata Nowak

Historia – mgr Urszula Dzięga

Matematyka, Informatyka, Technika – mgr Kazimierz Górski

Matematyka, Fizyka – mgr Aneta Zbrońska

Język angielski, Muzyka – mgr Monika Wojtaszek, 

Język angielski – mgr Anna Duda

Język niemiecki, EDB, Bibliotekarz, Informatyka – mgr Anna Maśko

Geografia, WOS, Technika  – mgr Monika Mleczko

Biologia, Chemia – mgr Anna Rybińska

Muzyka, wychowanie fizyczne – mgr Agata Nicpońska

Plastyka, Bibliotekarz  – mgr Mirosława Wąchała

Wychowanie fizyczne, Przyroda – mgr Renata Drobiszewska

Religia – ks. Mateusz Gurbisz

wychowawca świetlicy szkolnej – mgr Maria Tokarczyk

Edukacja wczesnoszkolna:

  • mgr Dorota Ogorzały – klasa 1, WDŻ
  • mgr Jadwiga Bochniarz – klasa 2,
  • mgr Aneta Lompart – klasa 3, Terapia pedagogiczna
  • mgr Marta Słaby – klasa 0, Logopeda

Nauczyciele wspomagający i specjaliści:

psycholog szkolny: mgr Jarosław Kmieć

pedagog szkolny: mgr Maria Tokarczyk

w klasie 2: mgr Maria Czajkowska

w klasie 4: mgr Marta Mąka

w klasie 5: mgr Iwona Walczak – Logopeda,