Grono pedagogiczne

Dyrektor – mgr Grażyna Smaga

Język polski – mgr Beata Nowak

Historia – mgr Urszula Dzięga

Matematyka, Informatyka, Technika – mgr Kazimierz Górski

Matematyka, Fizyka – mgr Aneta Zbrońska

Język angielski – mgr Monika Wojtaszek, mgr Anna Duda

Język niemiecki, EDB, Bibliotekarz, Informatyka – mgr Anna Maśko

Geografia, WOS, Technika  – mgr Monika Mleczko

Biologia, Chemia – mgr Anna Rybińska

Muzyka, wychowanie fizyczne – mgr Agata Nicpońska

Plastyka, Bibliotekarz, wychowawca świetlicy szkolnej – mgr Mirosława Wąchała

Wychowanie fizyczne, Przyroda – mgr Renata Drobiszewska

Religia, Doradztwo zawodowe – ks. Tomasz Starzec

Edukacja wczesnoszkolna:

  • mgr Dorota Ogorzały – klasa 0, WDŻ
  • mgr Jadwiga Bochniarz – klasa 1, wychowawca świetlicy szkolnej
  • mgr Aneta Lompart – klasa 2, Terapia pedagogiczna
  • mgr Marta Słaby – klasa 3, Logopeda

Nauczyciele wspomagający i specjaliści:

psycholog szkolny: mgr Jarosław Kmieć

w klasie 1: mgr Maria Czajkowska

w klasie 3: mgr Marta Mąka

w klasie 4: mgr Iwona Walczak – Logopeda, pedagog szkolny i specjalny

w klasie 8 integracyjnej: mgr Maria Tokarczyk