Grono pedagogiczne

Dyrektor – mgr Grażyna Smaga

Język polski – mgr Beata Nowak

Język polski 6 klasa – mgr Maria Czajkowska

Historia – mgr Urszula Dzięga

Matematyka, Informatyka, Technika – mgr Kazimierz Górski

Matematyka 5 klasa, Fizyka – mgr Aneta Zbrońska

Język angielski – mgr Monika Wojtaszek

Język angielski klasa 0, 1, 2 i 6 gr. 2 – mgr Anna Duda

Język niemiecki, EDB, Bibliotekarz – mgr Anna Maśko

Geografia, WOS – mgr Monika Mleczko

Biologia, Chemia – mgr Anna Rybińska

Muzyka – mgr Agata Nicpońska

Plastyka – mgr Mirosława Wąchała

Wychowanie fizyczne, Przyroda – mgr Renata Drobiszewska

Edukacja wczesnoszkolna:

  • mgr Marta Słaby – klasa 1, Logopeda
  • mgr Dorota Ogorzały – klasa 2, WDŻ
  • mgr Jadwiga Bochniarz – klasa 3
  • mgr Aneta Lompart – klasa 0

Religia – ks. Tomasz Starzec

Nauczyciele wspomagający:

w klasie 1: mgr Marta Kowalczyk

w klasie 2: mgr Iwona Walczak

w klasie 6 integracyjnej: mgr Maria Tokarczyk oraz mgr Maria Czajkowska