Grono pedagogiczne

Dyrektor – mgr Grażyna Smaga

Język polski – mgr Beata Nowak

Język polski 7 klasa – mgr Maria Czajkowska

Historia – mgr Urszula Dzięga

Matematyka, Informatyka, Technika – mgr Kazimierz Górski

Matematyka 6 klasa, Fizyka – mgr Aneta Zbrońska

Język angielski – mgr Monika Wojtaszek

Język angielski klasa 1, 2, 3 i 7 gr. 2 – mgr Anna Duda

Język niemiecki, EDB, Bibliotekarz – mgr Anna Maśko

Geografia, WOS – mgr Monika Mleczko

Biologia, Chemia – mgr Anna Rybińska

Muzyka – mgr Agata Nicpońska

Plastyka – mgr Mirosława Wąchała

Wychowanie fizyczne, Przyroda – mgr Renata Drobiszewska

Edukacja wczesnoszkolna:

  • mgr Marta Słaby – klasa 2, Logopeda
  • mgr Dorota Ogorzały – klasa 3, WDŻ
  • mgr Jadwiga Bochniarz – klasa 0
  • mgr Aneta Lompart – klasa 1, Terapia pedagogiczna

Religia, Doradztwo zawodowe – ks. Tomasz Starzec

Nauczyciele wspomagający:

w klasie 2: mgr Marta Kowalczyk

w klasie 3: mgr Iwona Walczak

w klasie 7 integracyjnej: mgr Maria Tokarczyk oraz mgr Maria Czajkowska