Konsultacje dla Rodziców

Z tej racji, iż nauczyciele nie mogą w czasie lekcji i przerw, podczas których pełnią dyżury na korytarzach, poświęcać swój czas dla rodziców podajemy termin konsultacji dla rodziców. Zachęcamy również do korzystania z e-dziennika.