SZKOLNY PROJEKT NIEPODLEGŁA

OBCHODY 100-lecia ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ

NIEPODLEGŁOŚCI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POPOWICACH

 

Organizatorzy:               Dyrektor Szkoły Pani Grażyna Smaga

                                               Grono Pedagogiczne

                                               Rada Rodziców

                                               Samorząd Uczniowski

                                               Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Popowickiej

 

Uczestnicy:               Uczniowie Szkoły Podstawowej w Popowicach

 

Cele konkursu:

 1. uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości,
 2. krzewienie wartości patriotycznych,
 3. poznanie lokalnej historii,
 4. pamięć o bohaterach i sławnych ludziach związanych z Ojczyzną i lokalną społecznością,
 5. integracja oddziałów klasowych,
 6. integracja z lokalną społecznością.

 

Zadania do wykonania:

I ETAP KLASOWY

Pierwszy etap rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia konkursu i polega na wykonaniu przez poszczególne klasy, we współpracy z wychowawcą i rodzicami uczniów, następujących zadań:

 

 1. Wykonania prezentacji multimedialnej (obraz i dźwięk, 6 do 12 slajdów) na wybrany temat:
 2. Ojcowie Polski odrodzonej (opis jednej, ważnej dla historii Polski postaci),
 3. Kalendarium Niepodległościowe (opis najważniejszych dat związanych z odzyskaniem niepodległości),
 4. Polskie zrywy niepodległościowe (opis jednego lub kilku powstań),
 5. Miejsca pamięci, walk o niepodległość,
 6. postacie lub miejsca lokalne związane z walką o wolna Polskę.

lub Nagranie filmu związanego z tematyką patriotyczną (obraz i dźwięk, max 2 minuty). Proponowane tematy:

 1. Dlaczego warto być patriotą,
 2. Dbam o pamięć bohaterów,
 3. Śpiewam pieśni patriotyczne,
 4. Odkrywam historię małej Ojczyzny,
 5. lub inne.

lub Przygotowanie układu tanecznego i wykonanie piosenki o treści patriotycznej.

 

 1. Wykonanie plakatu formatu A1 o tematyce ogólnej niepodległościowej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wyklejanie i inne).

 

Zadania te należy wykonać do wtorku 23 października br. i dostarczyć ks. Tomaszowi. Za wykonanie każdego zadania zostanie klasie przyznana, przez powołane jury, odpowiednia ilość punktów z przedziału od 0 do 10.

 

II ETAP SZKOLNY

Ten etap odbędzie się w środę 24 października br. i będzie miał dwie części. Do udziału w tym etapie zaproszeni są także wychowawcy i rodzice uczniów.

 

 1. Po dotarciu do Starego Sącza, o wyznaczonej wcześniej godzinie, każda klasa otrzyma mapę z miejscami, które należy odwiedzić i zadaniami, które należy wykonać. Czas na wykonanie tego zadania będzie max 1,5 lub 2 h. Za wykonanie tego zadania każda klasa dostanie odpowiednią ilość punktów z przedziału od 0 do 10.

 

 1. Po dotarciu do Kina Sokół w Starym Sączu planujemy zrobić poczęstunek dla dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Po przejściu do sali widowiskowej nastąpi prezentacja poszczególnych prac wykonanych przez klasy. Po prezentacji przedstawiciele poszczególnych klas w składzie: wychowawca, jeden rodzic i jeden uczeń otrzymają do wykonania zadania, za które będą przyznawane punkty:
  • zrobienie samolotu z kartki a4, którego zadaniem będzie najdalszy lot,
  • wykonanie na skakance odpowiedniej ilości skoków,
  • ułożenie puzzli na czas,
  • lub inne proste zadania do wykonania.

 

Po zakończeniu wykonywania zadań i podsumowaniu punktów nastąpi rozdanie dyplomów dla wszystkich klas i nagród dla zwycięzców.

Na zakończenie nastąpi wprowadzenie sztandaru szkoły, wykonanie hymnu narodowego, a po wyprowadzeniu sztandaru powrót do szkoły lub domu.

 

III ETAP BITWA

W wyznaczonym przez Panią Dyrektor dniu i odpowiednim czasie uczniowie zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w bitwie o niepodległość. W szkole mogą odbyć się dwie bitwy: uczniowie z klas od 0 do 3 osobno i uczniowie z klas od 4 do 8 osobno.

Uczniów dobiera się do wojska polskiego lub wojska zaborców poprzez losowanie. Żołnierze polscy otrzymają dla wyróżnienia się białoczerwoną tasiemkę do przypięcia.

Po przygotowaniu broni (plastikowe piłki, gąbkowe miecze), na sygnał Pani Dyrektor, następuje bitwa: dzieci rzucają w siebie kulkami, krzyczą i bija się gąbkowymi mieczami. Po kolejnym sygnale wojska wracają do pozycji wyjściowej, zbierają broń i przygotowują się do kolejnej bitwy.

 

Inne informacje:

Wartość nagród wynosi 1000 zł. Każda klasa za udział otrzyma 100 zł do wykorzystania na wspólnie ustalone cele (z wyjątkiem podzielenia się gotówką między dzieci, cel przeznaczenia pieniędzy wymaga wcześniejszego ustalenia w ramach klasy i zatwierdzenia do dnia konkursu u Pani Dyrektor).

Skład jury zostanie przedstawiony w przeddzień dnia konkursu.