KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY

O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

“Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy”

 

CELE KONKURSU:

 1. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym.
 2. Kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 3. Kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.
 4. Kształtowanie umiejętnosci przewidywania skutków lekceważenia zasad, przepisów, nieuwagi i błędów.
 5. Wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

 

 ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Popowicach.
 2. Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: mgr Kazimierz Górski.
 3. Konkurs przewidziany jest dla trzech grup wiekowych, uczniów klas 0 – II, III – V oraz klas VI – VIII szkół podstawowych.
 4. Uczestnicy konkursu na szczeblu szkolnym powinni być wyłonieni w drodze eliminacji na szczeblu klasowym.
 5. Każda klasa zgłasza dwóch uczestników.
 6. Termin i miejsce konkursu: 19 października 2018r.

 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH OD UCZESTNIKÓW KONKURSU:

 1. Wiadomości z zakresu przepisów o ruchu drogowym, znaków i sygnałów drogowych.
 2. Znajomość znaków i sygnałów znajdujących się w określonych miejscach np. na drodze ucznia do szkoły, przed szkołą. 
 3. Znajomość zasad bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego lub pasażera. 
 4. Rozwiązywanie zadań testowych dotyczących znaków i sygnałów drogowych, bezpiecznego zachowania się uczestników ruchu drogowego. 
 5. Ułożenie rymowanki, wierszyka lub tekstu na temat znaków drogowych, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym (najmłodsi). 
 6. Rozpoznawanie i nazywanie dźwięków i sygnałów związanych z ruchem drogowym (najmłodsi).

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: 

IX edycja Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła