E-DZIENNIK

Każdy rodzic i uczeń naszej szkoły mają możliwość korzystania z e-dziennika, w którym na bieżąco umieszczane są oceny z zajęć lekcyjnych, oceny z zachowania oraz informacje o sprawdzianach. Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu ze szkołą.

Gdyby ktoś nie miał loginu i hasła dostępu lub je zagubił powinien o nowe dane zgłosić się do wychowawcy swojego dziecka lub do Pani Dyrektor.

Drodzy Rodzice tutaj: LIBRUS znajdziecie informacje o najnowszych zmianach jakie zaszły w e-dzienniku.