ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

W poniedziałek 3 września br. rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą w Popowicach nowy Rok Szkolny 2018/19. Podczas Mszy świętej ks. Tomasz przypomniał postać dzisiejszego patrona, św. Grzegorza Wielkiego, który poprzez modlitwę i pracę osiągnął wiele sukcesów i dokonał reformy różnych kościelnych spraw.

Po Mszy świętej zabrała głos Pani Dyrektor, która powitała wszystkich i przedstawiła organizację nowego roku szkolnego.

Miłą niespodziankę zrobił nam swoją obecnością Pan Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza, który przekazał Pani Dyrektor decyzję Pana Burmistrza Jacka Lelka o przedłużeniu pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły w Popowicach na kolejne pięć lat. Pan Kazimierz obiecał także szybką rozbudowę naszej szkoły, za co został obdarowany gromkimi brawami.

Po zakończeniu przemówień dzieci z klasy czwartej przedstawiły krótki montaż słownomuzyczny o rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i rozpoczęciu roku szkolnego. Program przygotowały Pani Dorota Ogorzały i Pani Maria Tokarczyk.

Następnie wszystkie dzieci, prowadzone przez sztandar szkoły, udały się do budynku szkoły i tam otrzymały plany lekcji i zestawy podręczników, by już jutro z nowym zapałem rozpocząć naukę.

TUTAJ są zdjęcia.