STOJAK NA ROWERY

Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza Jacka Leleka, Pani Dyrektor Grażyna Smaga, spełniła prośbę Samorządu Uczniowskiego i zakupiła stojak na rowery, który we wtorek 11 września br. został zainstalowany przed głównym wejściem do szkoły. Dziękujemy!