ZACZYTANA SZKOŁA

Konkurs szkolny: Zaprojektuj żywą okładkę swojej ulubionej książki  Celem konkursu jest:  1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki.  2. Wzbudzenie zainteresowania książkami.  3. Rozwijanie inwencji twórczej.  ZASADY KONKURSU:  1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie żywej okładki swojej ulubionej książki – zdjęcie😊  2. Czytaj więcej!

CZYTAM SOBIE

Nasza szkolna biblioteka przystąpiła do akcji: Czytam sobie. Pierwsza klasa! Akcja ta skierowana jest do uczniów i uczennic klas pierwszych szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Ma na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale Czytaj więcej!