ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Zapraszamy uczniów naszej szkoły wraz z rodzicami na rozpoczęcie roku szkolnego. Program jest następujący:

8:00 Msza święta w kaplicy św. Maksymiliana w Popowicach, po niej przemówienie Pani Dyrektor i program artystyczny

ok 9:10 przemarsz uczniów klas od 1 do 8 z pocztem sztandarowym do szkoły (uczniowie zerówki są zabierani przez rodziców)

ok 9:30/9:45 spotkanie uczniów poszczególnych klas z wychowawcami