POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ

Z dniem 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie powracają do nauki stacjonarnej według planu lekcji umieszczonego w librusie.