POWRÓT DO SZKOŁY

W poniedziałek 10 stycznia 2022 dzieci wracają do nauki stacjonarnej przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: częstej dezynfekcji rąk, zachowania w miarę możliwości dystansu i noszenie maseczki. Od 17 do 30 stycznia br. będą ferie zimowe.