Profil gleby w słowiku!

Uczniowie klasy 7 w ramach lekcji geografii na podstawie informacji poznanych na lekcjach wykonali profil gleby w słoiku. Użyli do tego różnych artykułów spożywczych np. makaronu, ryżu kaszy itp. obrazując poszczególne dany typ gleby.

Galeria