PROTOKOŁ ZE ZBIÓRKI PIENIĘDZY

W dniach od 15 do 17 XII 2021 roku klasa druga, dzięki propozycji Pani Dyrektor Grażyny Smaga, zorganizowała zbiórkę pieniędzy na chorą dziewczynkę. Marta ma zaledwie 18 lat we wrześniu zdiagnozowano u Niej stwardnienie rozsiane i zespół Devica jest potrzebne leczenie i wprowadzenie drogiego leku by wyhamować postępowanie choroby. Tuż po zakończeniu zbiórki pieniędzy, powołano komisję, która dokonała obliczeń. Komisja w składzie: Grażyna Smaga, Marta Kowalczyk, Marta Słaby oświadcza, że podczas zbiórki,  udało się zebrać 640 złotych.

Drużyna harcerska „Wilki” z Popowic przekazała 365 złotych.

Razem zebraliśmy 1005 złotych.

Zebrane pieniądze zostały  przekazane Marcie na jej leczenie. Wszystkim ofiarodawcą bardzo dziękujemy.

Pamiętajmy dobro powraca.