KONKURS RÓŻAŃCOWY

KONKURSY RÓŻAŃCOWE

CEL: krzewienie modlitwy różańcowej, poznanie tajemnic różańcowych, nabycie umiejętności odmawiania różańca.

UCZESTNICY: uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach

ORGANIZATOR: Parafia św. Elżbiety w Starym Sączu i Samorząd Uczniowski SP im. św. Kingi w Popowicach.

TAJEMNICE RÓŻAŃCA

Podczas nabożeństw różańcowych w kaplicy, w Popowicach będą rozdawane obrazki przedstawiające tajemnice różańcowe. Obrazki będą rozdawane od 5 do 30 października br. tylko w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).

Każde dziecko, które uzbiera wszystkie obrazki, a jest ich tylko 20, otrzyma nagrodę niespodziankę i weźmie udział w losowaniu cennych nagród.

Ze względu na epidemię i możliwość bycia na kwarantannie zachęcam dzieci, aby wraz z rodzicami modliły się na różańcu w domu. Trzeba odmówić jeden dziesiątek, a następnie zaznaczyć w który dzień modliłem na formularzu dostępnym tu (konkursy różańcowe – info – skrót) lub u ks. Tomka. Te dzieci też wezmą udział w losowaniu nagród i otrzymają zestaw tajemnic różańcowych.

RYCERZ NIEPOKALANEJ

Zadaniem dziecka jest wykonanie okładki do gazety, którą wydawał nasz patron św. Maksymilian. Gazeta ta to Rycerz Niepokalanej.

Każde dziecko, które przyniesie wykonany w formacie a4 i podpisany plakat otrzyma nagrodę pocieszenia oraz weźmie udział w losowaniu cennych nagród.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany dat i zasad konkursu.

Przykładowe okładki Rycerza Niepokalanej: