ZACZYTANA SZKOŁA

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego pt.: „ZACZYTANA SZKOŁA”. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 31 lipca 2020 r. do 20 lutego 2021 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytana szkoła”. Celem akcji jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytana Szkoła” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 z 9 zadań.

Zadania konkursu „Zaczytana Szkoła”:

  1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. Konkurs powinien mieć formę testu i być przeprowadzony on-line. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Zaprojektowanie przez ucznia żywej okładki swojej ulubionej książki. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przygotowanie przez uczniów krótkiego komiksu na dowolny temat. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu oraz prac pisemnych uczniów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Zorganizowanie w domach, przez uczniów i ich rodziców dnia wspólnego czytania, pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, filmików, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu i wybranych recenzji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Samodzielne zapoznanie się uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”, który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (W kursie tym wzięła udział już Pani Ania Maśko).

P.S. Proszę monitorować stronę szkoły i czekać na pierwsze konkursy w naszej szkole.

Koordynator: Pani Ania Maśko