„Zaczytana szkoła”. Konkurs szkolny: Komiks

CELEM KONKURSU JEST:

 • popularyzowanie komiksu,
 • popularyzowanie czytania bajek, książek.
 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych,

 

ZASADY KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego komiksu, będącego nawiązaniem do popularyzacji czytania bajek, książek.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 0-3 szkoły podstawowej.
 3. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, oraz inne techniki plastyczne
 4. Praca powinna być jednostronna, wykonana na planszy o formacie A4 lub A3
 5. W nagłówku komiksu należy umieścić tytuł komiksu.
 6. Wszystkie prace konkursowe muszą być na odwrocie podpisane: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 7. Prace przekazujemy wychowawcy lub bezpośrednio do bibliotekarza: Anny Maśko
 8. Prace należy dostarczyć do 2 października 2020 r.
 9. Każdy uczestnik konkursu za wykonanie komiksu otrzymuje nagrodę za udział.
 10. Komisja wybiera 3 najlepsze komiksy, a na zwycięzców czekają nagrody.