OFFICE.COM

Rodzice, którzy wyrazili zgodę na udział swoich dzieci w programie Microsoft, otrzymują login i hasło tymczasowe dla dziecka. Trzeba je wykorzystać podczas logowania na stronie office.com

Po zalogowaniu się i utworzeniu swojego własnego hasła ukaże się następująca strona:

I tutaj otwierają się przed nami nowe możliwości:

1. Możemy korzystać z programu elektronicznej poczty (Outlook)

2. Możemy korzystać z edytora tekstów (Word) i innych

3. Możemy wejść w Teams i po zalogowaniu (login to mój adres mailowy, a hasło, które sobie wymyśliłem) ukaż się nam widok klasy, do której należę oraz różne w niej informacje (na razie nic nie ma, ale będzie, ciągle nad tym pracujemy).

4. Można pobrać darmowy Office 365 (Zainstaluj pakiet Office)

Nie wszystko jeszcze działa, bo jest duże obciążenie pracy Microsoftu, ale na dniach powinno już wszystko hulać.