KONKURS NA BOŻE NARODZENIE

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkie klasy do wzięcia udziału w konkursie na BOŻE NARODZENIE.

UCZESTNICY: W konkursie mogą brać udział wszystkie klasy naszej szkoły.

CELE KONKURSU:

  • poznanie zwyczajów świątecznych
  • nauka śpiewu kolęd i pastorałek,
  • integracja zespołów klasowych.

ZADANIA DO WYKONANIA:

  • dla klas od 0 do 3 pokolorowanie i przyozdobienie papierowej choinki,
  • dla klasy od 4 do 8 stworzenie grupy kolędniczej: przyozdobienie gwiazdy, przygotowanie strojów oraz tekstów i śpiewu. Gwiazdy dostarczy ks. Tomasz najpóźniej do 5/6 grudnia br.

OCENIANIU PODLEGA:

  • CHOINKA i GWIAZDA: estetyka wykonania, dobór kolorów, pomysłowość,
  • GRUPA KOLĘDNICZA: znajomość tekstu, pomysłowość wykonania, odpowiednie stroje.

NAGRODA GŁÓWNA:

Dla uczniów zwycięskiej klasy od 4 do 8 wyjazd w styczniu 2020 r. na kulig do Szczawnika, w razie braku śniegu do kina w Nowym Sączu na odpowiednio dobrany film.

Pozostałe klasy otrzymają słodycze i dyplomy.

MIEJSCE I CZAS:

  • sala gimnastyczna w SP w Popowicach,
  • czwartek 19 XII – 10:00.