ZBIÓRKA ZHP

W czwartek odbędą się zbiórki ZHP. Dla uczniów starszych od 4 do 8 klasy, od 12:30 do 13:30. Dla uczniów młodszych od 14:30 do 15:30. Zbiórki związane są z wyjazdem dzieci na bieg mikołajowy. Obecność obowiązkowa, zwłaszcza dla tych, którzy zapisali się na wyjazd.

Cel biegu:
● integracja środowiska Hufca ZHP Nowy Sącz
● promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
● pogłębianie technik i wiedzy zuchowej
● nauka współdziałania
● nauka dzielenia się z innymi
● wspólna zabawa i spotkanie ze św. Mikołajem
● zapoznanie uczestników z akcjami i działaniami charytatywnymi oraz wolontariatem
● uświadomienie zuchom, że światło, które mamy w sobie, daje moc.

Harmonogram:
Piątek – 6 grudnia 2019 r.
17:30 -18:45 – przyjazd patroli, zakwaterowanie
18:45-19:00 – odprawa opiekunów i przygotowanie do Biegu
19:00-21:30 – Bieg, połączony z kolacją
21:30-22:00 – przygotowanie do spotkania ze św. Mikołajem
22:00-23:00 – kominek i spotkanie ze św. Mikołajem
23:00-23:30 – przygotowanie do ciszy nocnej
23:30 – cisza nocna

Sobota – 7 grudnia 2019 r.
07:30 – pobudka i toaleta poranna
07:45-09:00 – śniadanie
9:00-10:00- sprzątanie i wykwaterowanie

Sztab Nocnego Biegu Mikołajkowego:
dh Iwona Ogorzały – komendantka
dh Małgorzata Jarząb – z-ca komendanta do spraw programowych
dh Barbara Stelmach – skarbnik
dh Urszula Kulig – odpowiedzialny za grę terenową
dh Hubert Citak – oboźny

drużyna sztabowa:
I Nowosądecka Drużyna Wielopoziomowa „ORION”