TURNIEJ SPORTOWY ZHP

W piątek i sobotę 15 i 16 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu odbył się Turniej Sportowy dla drużyn harcerskich i zuchowych z Komendy Nowy Sącz. Wzięli w nim udział WILKI, czyli zuchy i harcerze z Popowic, którzy pod dowództwem Druha Kazimierza Górskiego stanęli do rywalizacji sportowej. W nocy odbyła się próbna ewakuacja i zbiórka na zewnątrz szkoły. TUTAJ są zdjęcia.