ÓSMA KLASA UKŁADA PUZZLE

Puzzle mimo prostoty pomysłu, zapewniają rozrywkę na wiele godzin, nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Układanie puzzli to świetna zabawa, która posiada walory edukacyjne. Uczy koncentracji, wytrwałości, współpracy w zespole oraz rozwija takie cechy jak: spostrzegawczość oraz analizę i syntezę wzrokową, a przede wszystkim odporność emocjonalną, a w szczególności integrują klasę. Uczniowie z kl. VIII  w ramach zajęć rozwijających kreatywność układają puzzle. Cel – to ubarwienie ścian klasy językowej pięknymi kolażami, które przedstawiają takie miasta jak: Paryż, Moskwa, Londyn, Wiedeń.

Pomysłodawcą oraz autorem innowacji pedagogicznej jest pani Anna Maśko.  Innowacja “Miłośnicy układania puzzli, a języki obce” – jest odpowiedzią pani Ani na zainteresowanie uczniów wiedzą o krajach języków obcych, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego: podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego. 

Sztuka uczenia się języków obcych jest bardzo trudna i niejednokrotnie zdarza się, że wielu z nas brakuje motywacji do utrwalania i zdobywania wiadomości i umiejętności językowych. Odkrywając przed uczniami ciekawostki kulturowe, słynne zabytki danego kraju, jak np. krajów niemieckojęzycznych rozbudzamy dzieciom ciekawość i chęć nauki do języka obcego. Dlatego wybierając puzzle, selektywnie wyznaczyli sobie uczniowie z klasy VIII do pracy kolaże przedstawiające słynne zabytki, miejsca, które kojarzymy tylko z danym krajem niemieckojęzycznym, anglojęzycznym, francuskojęzycznym, rosyjskojęzycznym czy hiszpańskojęzycznym.

Ciekawostka: Puzzle liczą 1000 części, a więc nie jest to łatwe zadanie, w szczególności, że powstający kolaż ma dużo odcieni koloru szarego.

TUTAJ są zdjęcia.