STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZBUDOWY SZKOŁY W POPOWICACH I ROZWOJU WSI

W naszej miejscowości działa Stowarzyszenie na rzecz rozbudowy szkoły w Popowicach i rozwoju wsi.

WŁADZE:

Prezes – Pani Justyna Sejud

Wice prezes – Pani Agnieszka Tokarczyk

Sekretarz – Pan Bogdan Tylek

Skarbnik – Pani Małgorzata Drożdż

Komisja rewizyjna:

Pani Anna Bober, Pani Agnieszka Czoch-Tokarczyk,  Małgorzata Śmietana.

Wpłaty członków w roku 2020 będą wynosić 5 zł za miesiąc, czyli 60 zł na rok.

Stowarzyszenie wsparło w ostatnim czasie następujące wydarzenia:

  1. Zakup szafy dla Spółdzielni Uczniowskiej do prowadzenia sklepiku,
  2. Zakup obrusów do szkoły na stoliki, ponad 20 sztuk.,
  3. Dofinansowanie wyjazdu dla dzieci ze szkoły w czasie wakacji,
  4. Dofinansowanie zakupu koszulek ze św. Kingą.

Zapraszamy do włączenia się w prace Stowarzyszenia.