INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE:

  1. Uczeń przychodzi do szkoły najwcześniej 10 minut przed lekcją, a uczniowie dojeżdżający autobusami mogą wcześniej, ale czekają na korytarzu przy wejściu zachowując ciszę!
  2. Telefony komórkowe pozostawiamy w swoich zamykanych szafkach.
  3. Każdy uczeń, który używa wulgaryzmów lub niewłaściwie się zachowuje otrzymuje wpis do dziennika “Librus” z dokładnym zaznaczeniem, jakich słów używa dziecko lub otrzymuje inne kary statutowe. Do szkoły wzywa się rodziców.
  4. Na boisko  i na plac przed szkołą wychodzimy tylko podczas długich przerw.
  5. Na lekcję wchodzimy ustawiając się w pary przed wejściem do sali.