ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

W poniedziałek 14 października br. uczniowie klasy pierwszej przeżyli ważny moment w życiu szkoły: pasowanie na ucznia szkoły. Dzieci do tej chwili przygotowywali się długo pod okiem Pani Doroty Ogorzały i Pani Iwony Walczak. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani, która jest w nowosądeckiej delegaturze kuratorium, starszym wizytatorem, Pani Marta Sarota. Dzieci przeniosły swoich rodziców i nauczycieli oraz uczniów w świat bajki, gdzie wykonywali różne zadania, by zdobyć zaszczytne miano ucznia. Udało się wszystkim ukończyć zadania i przystąpiono niezwłocznie do ślubowania w obecności sztandaru naszej szkoły. Po ślubowaniu, odbyło się pasowanie na ucznia, wpis do księgi i rozdanie prezentów od: Rady Rodziców, kolegów i koleżanek. Było pięknie.

TUTAJ są zdjęcia oraz piosenka i taniec.