CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Miło nam poinformować, że nasza szkoła, a w szczególności klasa IV pod kierownictwem pani Anny Maśko bierze udział w programie „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, który jest częścią kampanii społecznej “Cała Polska czyta dzieciom”, a dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem Programu jest przedstawienie uczniom pozytywnych wartości, wskazanie korzyści płynących z ich zastosowania w codziennym życiu oraz przećwiczenie pod okiem nauczyciela sytuacji, w których to zastosowanie jest wskazane. Równoważnym celem jest również propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako moralnego kompasu i źródła inspiracji przy podejmowaniu ważkich decyzji. W ramach programu w klasie IV przeprowadzone będą w październiku i w listopadzie lekcje w oparciu o wartości opisane w książce  „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”.