WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W czwartek 5 września br. została powołana w naszej szkole Uczniowska Komisja Wyborcza, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

Harmonogram wyborów:

czwartek 5 września br. – powołanie UKW

piątek 6 września br. do środy 11 września br. – przedstawienie list z osobami popierającymi kandydatów do SU

środa 11 września br. – ogłoszenie listy kandydatów

czwartek 12 września br. do czwartek 19 września br. – kampania wyborcza

piątek 20 września br. – wyboru do SU, ogłoszenie wyników na stronie szkoły

poniedziałek 23 września br. – rozpatrzenie ew. skarg na wybory

wtorek 24 września br. – oficjalne ogłoszenie wyniku wyborów

AKT POWOŁANIA DO UCZNIOWSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ