REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Odpoczywaj na wsi”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

1) I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;

2) II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

 

Zadanie konkursowe

  1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.
  2. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne i rzeźby.
  3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz nazwą i danymi adresowymi szkoły.

 

Prace przekazujemy ks. Tomaszowi do 18 września br.!