WIZYTA W URZĘDZIE MIASTA

We wtorek 21 maja 2019 r. klasa 7 wraz z Panią Monika Wojtaszek oraz innymi uczniami z Przysietnicy oraz Starego Sącza wzięła udział w spotkaniu z Burmistrzem i Sekretarzem Starego Sącza w Urzędzie Miasta. Po krótkim wstępie Pana Jacka Lelka na temat pracy burmistrza oraz rady miejskiej, głos zabrał sekretarz Daniel Śmierciak. Podczas ciekawej prezentacji multimedialnej uczniowie mogli dowiedzieć się jak wygląda podział gminy Stary Sącz na sołectwa i osiedla, poznać ich zarządców, a także odkryć jakie inwestycje są i będą przeprowadzone w naszym rejonie. Pod koniec spotkania w sali obrad uczniowie mogli zadawać pytania, a najbardziej aktywni otrzymali fajne gadżety. “Wizyta u Burmistrza” była według uczniów i nauczycieli interesująca oraz potrzebna, bo pokazała jak wiele się dzieje w gminie Stary Sącz.

TUTAJ są zdjęcia