I GMINNY KONKURS O ŚW. KINDZE

W 20 rocznicę kanonizacji Kingi, Pani Sądeckiej i w 20 rocznicę pobytu Jana Pawła II nasza szkoła zorganizowała pod Patronatem Matki Ksieni Starosądeckiego Klasztoru Sióstr Klarysek, pod Patronatem Pani Adrienne Kormendy, Konsula Węgier w Krakowie i pod Patronatem Pana Jacka Lelka, Burmistrza Starego Sącza Gminny Konkurs o św. Kindze.

Do konkursu, w kilku kategoriach, zgłosiły się następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tishnera w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 2 im Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebodzkiego w Barcicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skrudzinie i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Konsul Adrienne Kormendy, Pan Burmistrz Jacek Lelek, ks. Proboszcz Janusz Ryba, ks. Kustosz Stanisław Śliwa, Przewodnicząca Komisji Edukacji Ewa Zięba, przedstawiciel CKiS Ady Sari Pani Ewelina Wiśniewska oraz przedstawiciel delegatury Kuratorium Małopolskiego w Nowym Sączu. Po powitaniu ich przez Panią Dyrektor Grażynę Smaga i odśpiewaniu hymnu państwowego, przy sztandarze naszej szkoły, rozpoczęliśmy zmagania w czterech kategoriach. Pierwszą konkurencją był quiz ze znajomości homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas kanonizacji Kingi dwadzieścia lat temu w Starym Sączu. Quiz odbył się przy użyciu aplikacji kahoot. Test jest dostępny tutaj! Następnie dzieci młodsze i starsze prezentowały poezję o św. Kindze. Potem było czytanie prac pisemnych poświęconych św. Kindze. W trakcie czytania Pani Konsul musiała nas opuścić, dlatego pożegnaliśmy ją brawami i ofiarowaliśmy piękne kwiaty oraz pracę plastyczną na temat św. Kingi i jej śladów w Starym Sączu, którą przygotował i osobiście wręczył Konrad Tokarczyk, uczeń naszej szkoły. Dzieci w trakcie czytania prac miały możliwość skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców naszej szkoły. Po zakończeniu czytania prac zostaliśmy przeniesieni w czasie i oglądnęliśmy dwie prezentacje: pierwsza pokazywała budowę ołtarza papieskiego i pobyt Jana Pawła II w Starym Sączu, druga przypomniała tak zwaną “powtórkę z geografii”, którą papież wypowiedział na zakończenie pobytu w Starym Sączu. Następnie grupa teatralna z naszej szkoły przygotowała teatrzyk o św. Kindze i jej wpływie na dzisiejsze pokolenie. W tym czasie jury podsumowywało punkty oraz oceniało prace plastyczne w kategorii młodszych i starszych. Po skończeniu przedstawienia Pani Dyrektor ogłosiła wyniki i rozdaliśmy wszystkim nagrody i dyplomy.

WYNIKI KONKURSU:

TEST WIEDZY

 1. SP w Przysietnicy – Olga Bossy
 2. Niepubliczna SP w Starym Sączu – Szymon Śmierciak

RECYTACJA 1-4

 1. SP w Popowicach – Oliwia Stachoń
 2. SP w Gołkowicach – Weronika Krzak

RECYTACJA 5-8

 1. SP nr 1 w Starym Sączu – Oliwia Orłowska
 2. SP nr 2 w Starym Sączu – Arkadiusz Drożdż

PRACA LITERACKA

 1. SP w Gołkowicach – Bartosz Witkowski
 2. SP w Popowicach – Karolina Kurzeja

PRACA PLASTYCZNA 1-4

 1. SP w Barcicach – Amelia Bielak
 2. SP nr 1 w Starym Sączu – Zuzanna Ptak

PRACA PLASTYCZNA 5-8

 1. SP w Przysietnicy – Olga Bossy
 2. SP nr 2 w Starym Sączu – Patrycja Marczyk

PODZIĘKOWANIE:

1. Wszystkim szkołom z terenu naszej gminy za włączenie się do konkursu o naszej patronce, zwłaszcza nauczycielom koordynatorom i uczniom za ich trud i pracę.

2. Dziękujemy Matce Ksieni, Pani Konsul i Panu Burmistrzowi za objęcie patronatem honorowym tego konkursu. Pan Burmistrz przygotował dla wszystkich uczestników nagrody pocieszenia.

3. Dziękujemy Pani Anecie Mamala, która pomogła nam nagłośnić informacje o konkursie i umieściła regulamin konkursu na starosadeckie.info

4. Dziękujemy Pani Dyrektor Elżbiecie Bodziony, Dyrektor SP nr 1 w Starym Sączu, za wypożyczenie 8 tabletów na potrzeby konkursu.

5. Dziękujemy Nadleśnictwu Stary Sącz za ofiarowanie nagród.

6. Dziękujemy Radzie Rodziców z naszej szkoły, na czele z jej przewodniczącą Panią Justyną Sejud, za wielką mobilizację i przygotowanie poczęstunku dla wszystkich obecnych na konkursie. Jedzenia było tak wiele, że wystarczyło jeszcze na obdarowanie wielu osób, którzy z nami byli. Rada Rodziców przygotowała także dla zaproszonych gości pamiątkowe prezenty.

7. Dziękujemy wszystkim pracownikom CKiS Ady Sari w Starym Sączu za pomoc i wsparcie; Panu Wojtkowi za wynajęcie sceny, a szczególne podziękowanie dla Pani Eweliny Wiśniewskiej za udział w pracach jury, Panu Romkowi za cierpliwość i życzliwość przy nagłośnieniu oraz pani sprzątającej.

8. Dziękujemy członkom jury: ks. Stanisławowi Śliwie, Pani Wioli Kmiecik, Pani Ewelinie i przedstawicielowi delegatury Kuratorium Małopolskiego w Nowym Sączu.

9. Dziękujemy harcerskiej drużynie z Popowic “Wilki” na czele z druhem Kazimierzem Górskim za pomoc w podejmowaniu gości i rozmieszczeniu ich na sali. Po sali krzątali się również strażacy z MDP w Starym Sączu.

10. Dziękujemy Pocztowi Sztandarowemu w składzie: Bartosz Sejud, Aleksandra Klóska i Andżelika Drożdż.

11. Dziękujemy sponsorom nagród finansowych: Samorządowi Uczniowskiemu naszej szkoły, który przekazał na ten cel 300 zł i anonimowemu darczyńcy, który przekazał 1500 zł.

12. Dziękujemy wszystkim nauczycielom naszej szkoły: Pani Beacie za ogarnięcie wszystkiego, prowadzenie konkursu, przygotowanie wielu rzeczy w tym dzieci występujących w teatrzyku, Pani Mirce Wąchała i Pani Monice Wojtaszek za pomoc w przygotowaniu wystroju, Pani Marcie Słaby i Pani Jadzi Bochniarz za przygotowanie prezentacji prac plastycznych oraz wszystkim nauczycielom pilnującym dzieci.

13. Dziękujemy za obecność i placki Kołu Gospodyń Wiejskich z Popowic – te Panie zawsze są z nami w ważnych wydarzeniach naszej szkoły.

14. Dziękujemy Panu kierowcy autobusu gminnego za przywiezienie i odwiezienie dzieci z naszej szkoły na konkurs.

15. Na końcu trzeba podziękować Pani Dyrektor Grażynie Smaga, która nas wszystkich mobilizowała i wspierała oraz ks. Tomaszowi, który jak orzekła Pani Dyrektor “był sprawcą tego całego zamieszania”.

Niech święta Kinga wszystkim wynagrodzi ich trudy i choćby najmniejszy trud podjęty dla sprawy wychowania i nauczania dzieci i młodzieży.

Tutaj są zdjęcia, a tutaj zdjęcia prac plastycznych.