PODLICZENIE PUNKTÓW PROJEKTU NIEPODLEGŁA

Po podsumowaniu punktów z Gry Miejskiej i punktów z Konkursów punktacja wygląda następująco:

klasy starsze: klasa 8 – 149 p., klasa 7 – 128 p., klasa 6 – 128 p., klasa 5 – 157 p., ZHP – 138 p.

klasy młodsze: klasa 4 – 133 p., klasa 3 – 135 p., klasa 2 – 133 p., klasa 1 – 127 p., klasa 0 – 112 p.

Postanowieniem organizatora klasa 5 zwyciężyła w punktacji i otrzymuje dodatkowe 50 zł do wykorzystania na integrację klasy oraz z grupy młodszych klasa 3 otrzymuje dodatkowe 50 zł do wykorzystania na integrację klasy. Wszystkie Karty Odpowiedzi i punkty są do wzgląd u ks. Tomasza.

Tutaj możesz zobaczyć gazetki szkolne przygotowane na 100-lecie Niepodległości.