WYNIKI SZKOLNYCH WYBORÓW

Uczniowska Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący – Dawid Bober,

Zastępca Przewodniczącego – Jakub Pietrzyk,

Sekretarz – Bartosz Sejud

ogłasza co następuje:

 1. W wyborach do SU wybrano następujące osoby:
  1. Przewodnicząca SU – Katarzyna Kołodziej,
  2. Zastępca Przewodniczącej SU – Aleksandra Korona,
  3. Sekretarz – Gabriela Tokarczyk,
  4. Skarbnik – Kamil Słowik.
 2. Przyjęto nowy Statut SU, który będzie obowiązywał 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia, czyli od 10 października br.
 3. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego pozostaje na kolejną, roczną kadencję ks. Tomasz Starzec.

PROTOKÓŁ POWYBORCZY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW