ŻYCZENIA W RATUSZU

Pani Dyrektor Grażyna Smaga wraz z Panią Agatą Nicpońską oraz Leną Drożdż udały się w czwartek 21 grudnia z życzeniami do starosądeckiego ratusza. Tam na ręce Pana Burmistrza Jacka Lelka złożyli życzenia od całej społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów i rodziców.
Pan Burmistrz bardzo podziękował za piękną kartkę, którą wykonała Pani Aneta Lompart wraz z uczniami pierwszej klasy, do której dołączony był śpiew kolędy w wykonaniu Leny i prosił, aby wszystkich przekazać życzenia Błogosławieństwa Bożego i wsparcia św. Kingi w realizacji zadań i codziennych obowiązków.