WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W POPOWICACH

We wtorek 14 listopada odbył się w naszej szkole Wieczór Pieśni Patriotycznej. Przygotowały go dzieci z zerówki wraz ze swoją Panią Jadwigą Bochniarz i przy wsparciu Pani od Muzyki Agaty Nicpońskiej oraz rodziców, którzy oprócz strojów zadbali o piękny wystrój i poczęstunek dla zaproszonych gości. Główną pomysłodawczynią i wykonawczynią wystroju sali była Pani od plastyki Mirosława Wąchała. Pani Dyrektor Grażyna Smaga powitała wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli: Pan Burmistrz Jacek Lelek, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Popowickich, Pan Sołtys i mieszkańcy naszej miejscowości.

Pan Burmistrz w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, na ręce Pani Dyrektor, za integrowanie środowiska lokalnego i zaapelował o wywieszanie flagi państwowej na święta narodowe, a zwłaszcza na zbliżającą się setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Wieczór ubogaciła swoją obecnością i śpiewem 10 Nowosądecka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Wilki” z Popowic wraz ze swoim Drużynowym Druhem Kazimierzem Górskim.

Dziękujemy wszystkim organizatorom za piękną lekcję patriotyzmu.

Tutaj znajdziesz zdjęcia z tej uroczystości.

FILMY: Przybyli ułani pod okienko…; Wojenko, Wojenko…; Krakowiak w wykonaniu uczniów zerówki; ZHP śpiewa Ułani, ułani malowane dzieci…