REORGANIZACJA SZKOŁY

APEL RODZICÓW W SPRAWIE REORGANIZACJI SZKOŁY W POPOWICACH

 

Szanowny Panie Burmistrzu
Panie i Panowie Radni Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.
 
Naszą petycję przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach rozpoczynamy od słów św. Jana Pawła II ” Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka “
Prosimy, abyście Państwo zwrócili uwagę na kilka naszych argumentów za pozostawieniem szkoły w naszej miejscowości. Budynek w którym obecnie mieści się placówka oświatowa jest nowy i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Posiada salę gimnastyczną, salę komputerową, przestrzenne sale lekcyjne oraz piękne boisko sportowe. Z wymienionych pomieszczeń korzystają nie tylko uczniowie. Jest to również miejsce do spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców. 
Szkoła pełni funkcję jedynego ośrodka kulturotwórczego organizując uroczystości integrujące całą społeczność lokalną, tworząc przy tym swoistą więź i wymianę międzypokoleniową. Cechą, która nas wyróżnia spośród innych szkół jest wyjątkowe położenie budynku, z dala od ruchliwych ulic i innych niebezpieczeństw. Dzieci w szkole czują się bezpiecznie a mała liczebność w klasach pozwala na indywidualizację nauczania i wsparcia każdego ucznia.
Nie dopuszczamy myśli, że nasze pociechy musiałyby być zdane na niedogodności związane z dojazdem do innej placówki.Zaaklimatyzowanie się do nowych warunków trwa bardzo długo u dzieci i ma ogromny wpływ na ich rozwój emocjonalny. To wszystko odbija się na ich ocenach. Nieśmiałe, mniej elokwentne dzieci wycofują się z powodu braku wsparcia, co je demotywuje do wysiłku i obniża samoocenę. Likwidując szkołę zmuszą Państwo nasze dzieci do przeniesienia ich w nowe i zupełnie obce środowisko. Nasza społeczność wiejska jest silna i emocjonalnie związana ze “swoją” szkołą. Wierzymy, że rozsądek weźmie górę i zamiast poszukiwać doraźnych oszczędności kosztem dzieci i ich rodzin, dostrzegą Państwo inne wyjście, by uratować naszą szkołę.        
Z poważaniem Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach