ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY

18 października pierwszoklasiści dokonali uroczystego ceremoniału pasowania na ucznia, stanęło 12 dzieci. Tradycyjnego pasowania na ucznia dokonała pani Grażyna Smaga, dyrektorka szkoły. Podczas uroczystości najmłodsi uczniowie przeszli „chrzest bojowy”.Oprócz ślubowania, pasowania, recytowania i śpiewania zostali oni poddani testowi sprawnościowemu. Sądząc po ich minach, niełatwo było zaliczyć próbę uśmiechu, czyli posmakowania czarodziejskiego napoju. Po pomyślnie wykonanym teście wszyscy uczniowie własnoręcznie przybijali „pieczęć” przy swoim nazwisku. W tym momencie można było ogłosić, iż znaleźli się w gronie uczniów Szkoły Podstawowej w Popowicach. Pani dyrektor oraz dyrektor nowosądeckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Dariusza Leśniaka, przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Sejud, rodzice oraz uczniowie złożyli pierwszakom życzenia. W części artystycznej, wystąpili rodzice pierwszoklasistów-śmiechu było, co niemiara, przysłowiowa „Rzepka” powaliła wszystkich na kolanach.

Marta Słaby