WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

9 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Popowicach odbyła się Wieczornica Patriotyczna. Pani dyr. Grażyna Smaga witała zaproszonych gości: p. Sołtysa – Czesława Kurzeję, panie ze Stowarzyszenia Ziemi Popowickiej na czele z p. przewodniczącą – Stanisławą Florkiewicz, Radę Rodziców, Rodziców, uczniów oraz Radę Pedagogiczną.

“Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci” – to motto Normana Daviesa obrali organizatorzy uroczystości. Pragnęli oni: przybliżyć zebranym przeszłość narodu, tragiczną i chwalebną, za pomocą muzyki, pieśni, choreografii i poezji. Chór szkolny pod okiem p. Marka Wastaga dał koncert melodii bliskich sercu każdego Polaka.

Swój patriotyzm wyrażali tego dnia również najmłodsi – dzieci z Oddziału Przedszkolnego wraz z wychowawczynią, p. Anetą Lompart. Swój występ dzieci rozpoczęły od uroczystego poloneza. Pojawili się tancerze – chłopcy w szlacheckich czerwonych zapaskach i dziewczynki w pięknych sukniach. Taniec, który na dworach polskich władców był elementem ceremoniału dworskiego jako parada szlachty przed królem, tym razem zaprezentowały z gracją przedszkolaki. Następnie pieśń „Jestem Polakiem” wprowadziła wszystkich w patriotyczną zadumę. Dzieci poprzez montaż poetycki przedstawiły  losy żołnierzy polskich oraz fakty historyczne, które przyczyniły się do wyzwolenia naszego kraju. W dalszej części odbyło się wspólne śpiewanie tradycyjnych pieśni patriotycznych przy herbatce i ciastku przygotowanym przez Radę Rodziców.

Społeczność szkolna i lokalna po raz kolejny dowiodła, że w organizację uroczystości o patriotycznym duchu potrafi włączyć się z sercem.

Aneta Lompart