Wycieczka integracyjna klasy 7 i 8

We wtorek 20 września klasa 7 i 8 wraz z wychowawcami  wybrali się do kina Sokół w Nowym Sączu na jeden z rekomendowanych filmów dla nastolatków pt.: “Comedy Queen”.

Cele i założenia programowe wycieczki:
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
  • integracja wychowanków i wzmacnianie więzi koleżeńskiej. 

Film ten otrzymał nagrodę Kryształowego Niedźwiedzia jako Nagroda Dziecięcego Jury Generacji Kplus za najlepszy film pełnometrażowy.