Oliwia Stachoń – uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach laureatką i stypendystka nagrody im. braci Potoczków.

W dniu 27 maja 2022 roku w Wyższej Szkole Biznesu NLU  w Nowym Sączu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „ Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto –  Moja Duma”. Patronem konkursu było Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Szkołę reprezentowało   sześciu uczniów: Oliwia Stachoń, Lena Drożdż, Alicja Tokarczyk , Matylda Wróblewska, Jakub Stachoń i Przemysław Tokarczyk . Opiekunem była pani Urszula Dzięga. Konkurs miał trzy etapy. Pierwszy polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej lub filmu na wybrany temat.  Finał składał się z części pisemnej i ustnej . Uczniowie przygotowywali się z „Elementarza Historycznego Sądeczanina” wydanego przez Fundację Sadecką.

Drugie miejsce wśród uczestników szkół podstawowych  klas 4-6 zajęła nasza  uczennica Oliwia Stachoń uzyskała ona tytuł laureata oraz stypendium im. braci Potoczków. Pozostali uczniowie  uzyskali tytuły finalistów oraz atrakcyjne nagrody.

To wielki sukces naszych uczniów, a szczególnie Oliwii , która w roku ubiegłym- też była laureatką, a w tym dodatkowo wywalczyła stypendium- mówi Pani Dyrektor szkoły Grażyna Smaga.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom ogromnej wiedzy historycznej  oraz życzymy dalszych sukcesów.

Galeria