DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Żołnierze niezłomni – żołnierze wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach, nazywani “zaplutymi karłami reakcji…” 

Dziś słowa te nabierają nowego znaczenia. W czasie gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a odwieczny wróg Rosja, ma zapędy imperialistyczne, Ukraina stawiając czynny opór najeźdźcy, broni nie tylko swojego kraju, ale całą Europę w tym Polskę.

Ukraińcy dziś, jak niegdyś nasi Ojcowie i Dziadowie, toczą nierówny bój z okupantem. Dlatego nie możemy zapomnieć  o  Ich poświęceniu.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!