TURNIEJ SZACHOWY – ZAPRASZAMY

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

Parafialna Szkoła Szachowa im św. Elżbiety Węgierskiej

Szkoła Podstawowa nr 2 im Juliusza Słowackiego

w Starym Sączu

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Szachowych Mistrzostw Gminy Stary Sącz

 

Cel zawodów: popularyzacja królewskiej gry wśród uczniów szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Wyłonienie Mistrzyni i Mistrza spośród uczniów szkół podstawowych oraz spośród uczniów szkół średnich.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego, ul. Ignacego Daszyńskiego23, Stary Sącz 33-340

Termin: 24. 03. 2022 (czwartek) start godzina 9:00

System rozgrywek: szwajcarski, na dystansie 7 rund, tempo 15 min/zawodnika/partię (P-15).

Warunki uczestnictwa: w turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich znajdujących się na terenie miasta i gminy Stary Sącz, zgłoszeni do udziału przez swoje szkoły.

Zgłoszenia: do 22 marca 2022 telefonicznie 662-093-002 lub mailowo starzectomek@gmail.com. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub wyznaczony przez dyrektora opiekun. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę zawodników.

W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, oraz listę zawodników zawierającą: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz ewentualnie posiadaną kategorię szachową.

Nagrody: puchary i nagrody rzeczowe dla miejsc od 1 do 3 w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych oraz puchary i nagrody rzeczowe w kategorii dziewcząt i chłopców szkół średnich. Przewidziano także puchar dla szkoły, której 4 najlepsi reprezentanci (3 chł. i 1 dz.) uzyskają łącznie najlepszy wynik.

Postanowienia końcowe: Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Podczas zawodów obowiązuje zasłona twarzy i nosa. Organizator zapewnia ciepłe napoje (kawa, herbata). Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu. Rozstrzyganie wszelkich innych kwestii, nieujętych w regulaminie, należy do sędziego zawodów.

Sędziowanie i sprzęt: Piotr Widła