WAŻNA INFORMACJA – POWRÓT DO SZKOŁY

Od 31 stycznia do 27 lutego br. nauczaniem zdalnym zostaną objęci uczniowie klas 5-8 naszej szkoły. Dzieci z zerówki oraz uczniowie klas 1-4 kontynuują naukę w formie stacjonarnej.