WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW POPOWIC

Włodarze naszego Miasta i Gminy Burmistrz Pan Jacek Lelek i Jego współpracownicy kontynuują plany rozbudowy naszej szkoły i tym samym spełniają marzenia wielu mieszkańców Popowic, a zwłaszcza dzieci. W tegorocznym budżecie na rok 2022 zapisane są środki na dokończenie projektów i pozwoleń, bez których nie może ruszyć rozbudowa szkoły. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jackowi Lelkowi i tym, którzy wspierają działania związane z rozbudową szkoły.